Eğitim, Kişisel Gelişim

Öğrenme tarzı nedir?

Öğrenme tarzı karakteristik özelliğimiz gibidir. Her birey yeni bir bilgiyi öğrenirken ve yapılandırırken kendine özgü yollar kullanır.

Öğrenme stilleri genelde, “bireylerin bilgiyi alma, tutma sürecindeki karakteristik güçlülük ve tercihler”(Felder ve Silverman, 1988) olarak tanımlanmaktadır.

Öğrenme bireysel bir etkinliktir. Bu süreçte bilginin alınmasından, örgütlenmesine kadar bilgiye yüklenen anlam farklılıklar gösterir.

Kendinizin, yakından tanıdığınız birinin, çocuğunuzun yada öğrencinizin genellikle kullandığı öğrenme stilinin ne olduğunu merak ediyor musunuz?

İşte şimdi fikir sahibi olabilirsiniz.

Görsel Öğrenme Tarzı

En çok ne gördüklerini hatırlarlar. Görsel kaynaklardan; fotoğraf, grafik, tablo, şema, harita gibi kaynaklardan daha çok bilgi edinirler. Bilgileri beyinde görsel olarak kodlarlar.

Sözlü uyarıcıları kendilerine göre görselleştirmeye çalışırlar. Tarih çalışırken, deniz savaşını resmini çizerek çalışabilirler.

Görsel öğrenenler, dinlerken not tutarlar ve sözcükleri hatasız yazarlar. Genel olarak telefonda konuşmayı sevmezler. Monoton bir şekilde ders işlenirse gündüz rüyasına dalarlar.

Çalıştıkları ortam derli toplu olmalıdır, dağınıklık gözü yorar. Geleceğe ait planlar yaparlar, plansızlık onlar için huzursuzluktur.

Görsel öğrenenlere bir şey sadece söylenir ve onunla ilgili bir şey gösterilmezse, muhtemelen bunu unutacaktır. Görsel yolla bilgiyi işleme yolunu bilmemenin sıkıntısı yoğun olarak yaşamaktadırlar.

İşitsel öğrenenler

Konuşarak, tartışarak, duyarak öğrenirler, ses ve müziğe çok duyarlıdırlar. Bilgileri, beyine sözel olarak işlerler. Grupça sohbet ederek çalışmayı severler. Sınıfta en çok aktif olan öğrenci grubudur.

Anlatım yöntemi işitsel öğrenenlerde çok işe yarayabilir. Panel ve seminerlere katılım çok faydalı olabilir. Sesli tekrarlar, akıldan geçenlerin anlatılması etkili yöntemlerdir.

Sessiz bir ortamda ders çalışmaları gerekir.

Tabi ki telefonla konuşmayı çok severler.

Çalışırken ses kaydı yapıp tekrar dinlemek inanılmaz etkili bir yöntem olacaktır.

Kinestetik öğrenenler

Öğrenebilmeleri için mutlaka ellerini kullanmaları gerekir, yaparak yaşayarak öğrenirler. Yerinde duramayan hareketli insanlar, bu grubu oluşturur. Ders çalışılan ortamın karışık olmasından hiç rahatsız olmazlar.

Sandalyade otururken sallanırlar yada bacağı sallarlar. Kalemi elinde döndürmekten ve masada tempo tutmaktan hoşlanırlar.

Öğrenirken sık sık ara vermeye gereksinim vardır.

Kinestetik yani dokunsal öğrenen bireylere, çalışırken kendi istedikleri yerde ve şekilde çalışmalarına izin verilmelidir.

Çalışırken hareket etmeleri kısıtlanmamalıdır.

Ellerini kullanabileceği çalışmalar yapılmalıdır.

Görsel anne baba, kinestetik çocuklarını anlayamayabilir. Masada otururken çocuklarının, sürekli kıpırdanıp hareket etmelerinden rahatsız olabilirler. Çünkü onlar kendileri böyle ders çalışmamışlardır.

İşitsel öğrenciler için müzik hayatlarında olmazsa olmazdır. Birçok iş yaparken müzik dinlerler. Ders çalışırken de müzik dinlemek isterler ve dersi daha iyi anladıklarını iddia ederler. Öğrenci müzik dinlerken istenilen başarıya ulaşıyorsa ders çalışırken müzik dinlemelerine izin verilebilir.

Öğrenme tarzına uygun düzenlemeler ile,

Akademik başarıda önemli oranda artış,
Sınıf içi davranışlarda ve disiplinde olumlu yönde gelişme,
Ev ödevlerini yapmada içsel disiplin elde edilebilir.
En iyi öğrenme yolu kişinin kendisini iyi tanımasıyla ortaya çıkar. Öğrenme tarzı testi yaparak, öğrenme tarzını belirleyebilirsiniz. Öğrencilere kendilerine uygun yol ve yöntemleri geliştirmede yardımcı olunmalıdır. Uygun öğrenme stratejileri oluşturmak başarıyı getirecektir.

Bu konuyla ilgili yorum ve önerilerinizi siz de yazabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir