Eğitim

Eğitimde Kalite Yönetimi Sistemi

Eğitimde kalite yönetimi, hedeflenen kaliteye ulaşmak için yaşanan tüm süreçleri ve benimsenen ilkeleri içeren sistemler bütünüdür. Bu sistem ile , çalışanların bilinçlendirilmesi ve amaçlanan kalite seviyesine ulaşmak amacıyla minimum girdi kullanılarak çok verim elde edilir.

Günümüzde artan rekabet, iş ve yönetim anlayışı kurumları daha iyiyi aramaya yöneltmiştir. Bu arayışlar sonucunda ulaşılan noktalardan biri de Toplam Kalite Yönetimidir (TKY).

Kalite yönetimi sonuçlar yerine, süreçler üzerinde odaklanan, tüm çalışanların niteliklerinin artırılması ile yönetim kararlarının sağlıklı bilgi toplanmasına dayanan, bir yaklaşımdır.

Eğitim kurumları da tüm diğer kurumlar gibi üretmek zorundadırlar. Eğitimde kaliteyi hem tasarımda kalite, hem de süreçte kalite şeklinde incelemek mümkündür. Tasarımda kalite; öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayan akademik bir program, müfredat, araç-gereç, materyal, planlama ile ilgilidir. Çıktıda kalite, istenilen sonuçların başarılması anlamına gelir.

Eğitimde Kalite Yönetimi

Eğitimde ürün veya hizmetteki kaliteyi son aşamada kontrol etmek, çok klasik ve pahalı bir yoldur. Çoğu zaman da hatalı ve eksik sonuç verebilir. Bir ürün üretildiğinde veya bir hizmet sunulduğunda, onu geliştirmenin tek yolu, onun daha iyisini yapmaktır. Önemli olan süreci uygun bir şekilde yönetebilmektir. Süreç güzel yönetilirse sonuçta ortaya kalite çıkacaktır.

Kalite yönetim sisteminin odak noktası, bir eğitim kurumundaki herkesin ortak bir amacı başarmak üzere çaba göstermek için örgütlenmesidir. Okullar tek ve bağımsız varlıklar değildirler; eğitim sisteminde herkes; idareciler, veliler, toplum, öğrenciler, öğretmenler, personel nasıl daha iyi hizmet sunacakları konusunda kendilerini geliştirmelidirler.

Not, ödül, tehdit ve ceza gibi bazı dışsal pekiştireçler kullanarak bazı performans ölçümlerini artırabilirsiniz, fakat öğrenmeye olan bağlılık ve inanç, dışsal faktörler ortadan kalkınca azalacak ya da ortadan kalkacaktır. Sistemin güzel yürümesindeki en önemli faktör öğretmen öğrenci arasındaki iletişimdir.

Kalite Yönetim Sistemi

Eğitimde kalite yönetiminin sağlanması için güzel bir planlama yapılmalıdır ve öğretmenlere eğitimler verilmelidir. Daha sonraki aşamada, kalite yönetimi öğrencilere açıklanmalıdır. Öğrenciler, eğitim sisteminin tam merkezinde yer alır. Yönetici ve öğretmenlerin en önemli rolü, öğrencilerin öğrenme süreçlerini geliştirilmesinde aktif olarak katılımını sağlamaktır. Son aşama ise öğrenmenin gerçekleşmesidir. Kaliteyi oluşturan tüm faktörlerin sınıf içi ve dışı uygulamalara yansıtılmasıyla işe yarar eğitim programları oluşturulabilir.Eğitimde kalite yönetimi raporu hazırlamak ise verimliliği artıracaktır.

Eğitimde kalite yönetimi yönergesini http://mevzuat.meb.gov.tr/html/kaliteyonsis_1/kaliteyonsis_1.html bu adresten inceleyebilirsiniz.

Mili Eğitim Bakanlığı Eğitimde Kalite Sistemi Yönergesini http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_01/15025110_mebekysyonergesi.pdf bu adresten inceleyebilirsiniz.

Bu konu ile ilgili fikirlerinizi ve önerilerinizi bize yazabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir