Eğitim

Dil Öğrenme Üzerine Yanılgılarımız

İnsanların en çok sorduğu sorulardan biri de çocuklarının dil öğrenme ne zaman başlaması gerektiğidir. Çoğu ebeveyn, çocukları henüz bebekken ya da çok küçük yaştayken ikinci bir dil öğrenmeye başlamazsa, o dili asla tam olarak öğrenemeyeceklerine inanırlar. İkinci dil ne kadar erken yaşta kazanılırsa, çocuğun o dilde o kadar güzel konuşacağına dair genel bir inanış hakim. Peki bu düşünce doğru mu beraber inceleyelim.

British Columbia Üniversitesinde bu konuyla ilgili bir çalışma yapılmış .Bu çalışmanın sonucuna göre , bilim insanları, ikinci bir dil öğrenmek için kritik bir dönem olduğu ve bu dönem geçerse, dilin yeterince öğrenilemeyeceği görüşüne karşı çıkıyorlar.

Çocuklar ve özellikle küçük çocuklar ikinci dili çok çabuk ve verimli bir şekilde öğrenmeye meyilliler. Aslına bakacak olursak; küçük çocuklar öylesine saf, tecrübesiz ve olgunlaşmamış öğrencilerdir ki, onlara ikinci dil öğrenmede yardımcı olacak soyutlama , genelleme yapabilme, gibi kavramsal yetenekleri tam anlamıyla kazanmadıkları defalarca kanıtlanmıştır.

Dil Öğrenme Üzerine

Dil öğrenme üzerine yapılan araştırmada, yaşları 12 ile 15 arasında değişen çocukların daha küçük yaştakilere oranla dil öğrenme konusunda daha iyi olduklarını ortaya çıkardı. Bu bulgu, büyük çocuklar üzerinde yapılan başka araştırmalar tarafından da doğrulandı. Büyük çocuklar, daha küçük yaştakilere göre dil öğrenme konusunda daha etkili öğrencilerdir.

Büyük yaşta ikinci dil öğrenen çocukların yaşadığı tek olumsuzluk, belli bir yaştan sonra (özellikle 12 yaş civarı ya da sonrasında) öğrenilen ikinci bir dilde, ana dili gibi bir telaffuz yetkinliğini yakalamanın zor olmasıydı. Fakat bu yine de, bebeklik ve ergenlik dönemi arasında oldukça uzun bir zamanınız olduğu anlamına geliyor.

Yabancı Dil

Yabancı dil öğreniminde sıklıkla yaşanan başarısızlıkları büyüterek yaşanan durumu başarının imkansızlığına kadar götürmek tehlikeli bir düşüncedir. Ergenler ve yetişkinler henüz öğrenimin ilk seviyelerinde ikinci bir dili öğrenmekten vazgeçebiliyor. Ancak bu onların ikinci dili öğrenmeye başlama yaşlarından değil, motivasyon, zaman, enerji, çevrenin desteği gibi faktörlerden kaynaklanıyor. İkinci dil öğrenmeye yeterli zaman ayıran yaşı büyük öğrenciler öğrenmeye tüm dikkatlerini verdiklerde başarıya ulaşıyorlar.

Sonuç olarak iki dil bilme dünyasına girme konusunda yaş sınırı yoktur, ne zaman isterseniz o dünyaya girebilirsiniz. Yeter ki isteyin…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir